Registracija
{{ item.dial_code }}
Pošljite Že imam račun

Nekaj je šlo narobe!
Prosimo, poizkusite kasneje ali kontaktirajte podporo

{{ errors['recaptcha'] }}

Uspešno

Nadaljujte v "MyZone" cono za stranke

{{ verifyEmailText }}

Dokumenti za registracijo

As a fully licensed and regulated investment firm, our Company must adhere to strict industry standards and guidelines when it comes to the verification of all potential customers.

That’s why we request that our Clients prove their identity with a supported ID document or passport along with Proof of Residency when they open an account and wish to use our services.

Please find below the list of documents required for the activation and verification of your account.

Osebni račun

Za aktivacijo računa in preverjanje vaše identitete nam predložite kopijo enega od naslednjih dokumentov:

 • Potni list - stran s fotografijo (črte MRZ/ Machine readable zone - jasno vidne črte)

 • Osebne izkaznice - obe strani (črte MRZ / Machine readable zone - jasno vidne črte)

 • Vozniško dovoljenje - obe strani

Prepričajte se, da kopija vsebuje:

 • Ime in priimek (enako kot v potnem listu/osebni izkaznici)

 • Datum rojstva (enak kot v potnem listu/osebni izkaznici)

 • Datum veljavnosti mora biti veljaven

* Ni nujno, da je naslov na POI enak naslovu, ki je bil naveden ob registraciji

Opozorilo: V skladu z zakonom 188(I)/2007, kakor je bil občasno spremenjen, za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, odstavek 66(2): "Osebam, ki se ukvarjajo s finančnimi ali drugimi poslovnimi dejavnostmi, je prepovedano odpreti ali voditi anonimne ali oštevilčene račune ali račune z imeni, ki niso navedena v uradnih osebnih dokumentih." Zato vas prosimo, da registracijo dopolnite z natančnimi podatki, ki ustrezajo podatkom v vaših osebnih dokumentih in dokumentih o prebivališču.

POR - preverjanje prebivališča stranke

Namen preverjanja prebivališča je pridobiti naslov, na katerem stranka običajno prebiva, ta naslov se lahko ne ujema z naslovom stalnega prebivališča. Za preverjanje prebivališča stranke se zahtevajo naslednji dokumenti:

 • Račun ali faktura za komunalne storitve: elektrika, plin, voda, smeti

 • Račun za internet

 • Račun za fiksno telefonsko linijo

 • Izpisek (banka ali kreditna kartica)

 • Najemna pogodba ali najemni račun

 • Državno potrdilo o stalnem prebivališču

 • Hipotekarno posojilo

 • Uradno pismo (policija, veleposlaništvo, občinski urad, davčni dokument, glasovnica, dokument državne socialne zavarovalnice)

Prepričajte se, da kopija vsebuje:

 • Ime in priimek

 • Naslov

 • (dokument ne sme biti starejši od 6 mesecev)

NASLEDNJI DOKUMENTI NE BODO SPREJETI:

 • Zavarovanje (življenjsko, avtomobilsko itd.)

 • Račun za mobilne storitve

 • Ročno napisani dokumenti

Račun podjetja

Če želite odpreti račun za trgovanje (lastno podjetje, družba ali druga vrsta poslovnega subjekta), morate predložiti dokumente, ki dokazujejo naslednje (en dokument lahko dokazuje več kot eno dejstvo):

 • Registrsko številko podjetja

 • Registrirano ime podjetja in poslovno ime (če se razlikuje od registriranega imena)

 • sedež podjetja in kraj poslovanja (če se razlikuje od registriranega sedeža)

 • Direktorji, poslovodje ali drugi posamezniki, ki so pooblaščeni za delovanje v imenu družbe

 • Sklep družbe o imenovanju zastopnika, ki je pooblaščen za dostop do računa

 • Odločitev družbe o odprtju računa

 • Seznam dejanskih lastnikov družbe, razen družb, s katerimi se javno trguje in ki se nahajajo na evropskem reguliranem trgu ali tretjem trgu z enakovrednimi zahtevami glede razkritja in preglednosti

 • Seznam registriranih lastnikov, ki delujejo kot zastopniki lastnikov (imenovane družbe)

Predložiti je treba izvirnike ali overjene kopije vseh dokumentov, ki dokazujejo zahtevana dejstva

V nadaljevanju je seznam dokumentov podjetij, ki so potrebni za odprtje poslovnega računa:

 • Ustanovitveni akt in statut (dejavnost, opis)

 • Potrdilo o ustanovitvi

 • Potrdilo o delničarjih

 • Potrdilo o direktorjih in tajniku

 • Potrdilo o registriranem naslovu - naslov podjetja

 • Račun za komunalne storitve za naslov podjetja (v zadnjih 6 mesecih)

 • Kopija potnega lista vseh delničarjev in direktorja

 • Račun za komunalne storitve za osebni naslov VSEH delničarjev/direktorjev

 • Sklep upravnega odbora, ki potrjuje odločitev družbe o imenovanju zastopnika, ki je pooblaščen za dostop do računa in delovanje v imenu družbe

 • Sklep upravnega odbora, ki potrjuje odločitev družbe o odprtju računa

ZAHTEVANI DOKUMENTI

 • Izpisek iz poslovnega registra

 • Akt o ustanovitvi družbe

 • Statusi

 • Družbena pogodba

 • Obrazec sklepa o imenovanju zastopnika, ki je pooblaščen za dostop do računa

 • Obrazec sklepa o odprtju računa

 • Za posameznika, ki bo račun uporabljal v imenu podjetja, je treba predložiti naslednje podatke:

 • Pooblastilo

 • Kopijo potnega lista posameznika

 • Dokazilo o stalnem prebivališču

Opozorilo: V skladu z veljavnim regulativnim okvirom (Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in Direktiva 2014/65/EU - MiFID II) družba hrani dokumentacijo z osebnimi podatki stranke, informacijami o trgovanju, dokumenti o odprtju računa, komunikacijo in vse drugo, kar se nanaša na stranko, vsaj 5 (pet) let po prenehanju poslovnega razmerja s stranko. Na zahtevo pristojnega organa (CySEC), če nacionalna zakonodaja ne določa drugače, še dodatno obdobje do 7 (sedem) let.

KREDITNE KARTICE

Zaradi skladnosti s smernicami in predpisi o preprečevanju pranja denarja nam morate poslati barvno kopijo sprednje in zadnje strani kreditne/debetne kartice, ki jo uporabljate za nakazilo na svoj trgovalni račun, da bi preverili izvor sredstev.

Podatki, ki morajo biti vidni na skenirani kopiji, so:

 • ime in priimek imetnika kartice

 • datum poteka veljavnosti kartice

 • podpis na zadnji strani kartice

 • prve 4 in zadnje 4 številke številke kartice (zaradi varnosti sredstev vam priporočamo, da prekrijete srednjih 8 številk številke kreditne/debetne kartice in kodo CVV2 na zadnji strani kartice)

Stranke z visoko aktivnostjo na trgovalnem računu (računu) bomo prosili, da pošljejo DOD (Declaration of Deposits – deklaracijo nakazil).

Upoštevajte, da skenirana kopija sprednje in zadnje strani vaše kreditne/debetne kartice ne bo potrebna, če boste opravili polog z bančnim nakazilom. V tem primeru nam morate predložiti kopijo potrdila o nakazilu/SWIFT.

Postopek za aktivacijo stranke:

Vljudno upoštevajte, da bo vaš račun pripravljen za trgovanje, ko boste zagotovili vso zahtevano dokumentacijo in račun financirali. Če je stanje na vašem računu enako nič, ne boste mogli trgovati.

Ostali dokumenti

V primeru, da nimate dokazila o prebivališču v svojem imenu, vas bomo prosili, da nam predložite naslednje dokumente ožjega družinskega člana (matere, očeta, žene, moža):

 • POI - preverjanje identitete stranke

 • POR - potrdilo o prebivališču stranke

 • V primeru "matere/očeta" potrebujemo rojstni list stranke

 • za "ženo/moža" potrebujemo poročni list.

Upoštevajte, da podjetje ne sprejema plačil tretjih oseb.

🍪 Piškotki

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 77.98% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.