Licenca
I. Naložbene Storitve

Sprejem in prenos naročil v povezavi z enim ali več finančnih instrumentov.

 

Zagotavljanje investicijskega svetovanja.

 

Izvajanje ukazov v imenu stranke.

II. Pomožne Storitve

Shranjevanje in upravljanje finančnih instrumentov, vključno s skrbništvom in povezanimi storitvami  

 

Tuje menjalne storitve, kadar so povezane z opravljanjem investicijskih storitev  

   

Naložbene raziskave in finančne analize ali drugi obrazci.

III. Finančni Instrumenti

Prenosljivi vrednostni papirji

 

Instrumenti denarnega trga

 

Enote v kolektivnih naložbenih podvigih

 

Opcije, terminske pogodbe, swap, terminske pogodbe o obrestni meri in vse druge pogodbe o derivatnih finančnih instrumentih v zvezi z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi merami ali drugimi derivatnimi instrumenti, finančnimi indeksi ali finančnimi ukrepi, ki se lahko poravnajo fizično ali v gotovini.

 

Možnosti, terminske pogodbe, swap, pogodbe o terminski obrestni meri in vse druge pogodbe o derivatnih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na dobrine, ki jih je treba poravnati denarno ali jih je mogoče poravnati z denarjem po izbiri ene od strank (drugi razlogi kot zaradi neplačila ali drugega odpovednega dogodka).

 

Opcije, terminske pogodbe, swap, terminske pogodbe o obrestni meri in vse druge derivatne pogodbe, ki se navezujejo na dobrine in morajo biti poravnane fizično, z obzirom na to da so trgovane na regulativnih trgih in/ali MTF.

 

Opcije, terminske pogodbe, swap, terminske pogodbe in vse druge pogodbe o derivatnih finančnih instrumentih v zvezi z blagom, ki jih je treba fizično poravnati in niso drugače omenjene v točki 6 dela III in niso za komercialne namene, ki imajo značilnosti drugih derivatnih finančnih instrumentov, ob upoštevanju ali so med drugim obračunani in poravnani prek priznanih hiš ali so predmet rednih pozivov k kritju.

 

Derivatni instrumenti za prenos kreditnega tveganja finančnih pogodb za razlike

 

Opcije, terminske pogodbe, swap, pogodbe o terminskih tečajih in vse druge pogodbe o derivatnih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na podnebne spremembe, cestnine, pravice do emisij ali stopnje inflacije ali druge uradne ekonomske statistike, ki jih je treba poravnati z denarjem ali pa se lahko poravnajo po izbiri ene od strank (drugi razlog kot zaradi neplačila ali drugega odpovednega dogodka), kot tudi katero koli drugo pogodbo o derivatnih finančnih instrumentih v zvezi s sredstvi, pravicami, obveznostmi, indeksi in ukrepi, ki niso drugače navedeni v tem delu, in imajo značilnosti drugih derivatnih finančnih instrumentov, ob upoštevanju, da se z njimi trguje na reguliranem trgu ali MTF, so opravljeni in poravnani prek priznanih hiš ali so predmet rednih klicev za kritje marže.       

                       

Podjetje je sklenilo dogovor z vezanim agentom Wonderinterest Trading s.r.o.

🍪 Piškotki

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 57.50% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.