Registrace
Registrací pomůžete snižovat ve světě emise CO2 prostřednictvím výsadby stromů. Společnými silami tak dokážeme pomoci planetě. Za každý vytvořený účet zasadíme jeden strom ve spolupráci s projektem Sázíme Česko a za každý vklad 1000 USD zasadíme další. Od úrovně účtu Coal se množství vysázených stromů znásobuje.
{{ item.dial_code }}
Odeslat Už mám účet

Něco se pokazilo!
Zkuste to prosím později nebo kontaktujte podporu

{{ errors['recaptcha'] }}

Děkujeme

Za váš nově založený účet zasadíme 1 strom ve spolupráci s projektem Sázíme Česko. Společnými silami tak dokážeme pomoci planetě. Za každý vklad 1000 USD zasadíme další. Od úrovně účtu Coal se množství vysázených stromů znásobuje.
Pokračovat do MyZone

{{ verifyEmailText }}

Vaše investice už pomohly v Česku zasadit
0
stromů.
Dokumenty pro registraci
Níže naleznete seznam dokumentů požadovaných k aktivaci a ověření Vašeho účtu.
Osobní účet

Za účelem aktivace Vašeho účtu a ověření Vaší totožnosti, prosím poskytněte kopii některého z následujících dokumentů:

 • Pas – strana s fotkou (MRZ / Strojově čitelná zóna – jasně viditelné čáry)

 • Občanský průkaz – obě strany (MRZ / Strojově čitelná zóna – jasně viditelné čáry)

 • Řidičský průkaz – obě strany

Ujistěte se, že kopie obsahuje:

 • Celé jméno (stejné jako je uvedené v pasu/OP)

 • Datum narození (stejné jako je uvedené v pasu/OP)

 • Datum vypršení platnosti musí být platné

* Adresa uvedená na průkazu totožnosti se nemusí shodovat s adresou uvedenou během registrace.

Disclaimer: Podle zákona 188(I)/2007, ve znění pozdějších předpisů, o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, § 66 odst. 2: "Osobám, které se zabývají finančními nebo jinými obchodními činnostmi, je zakázáno otevírat nebo vést anonymní nebo mnoho účtů na jiná jména, než jsou uvedena v oficiálních dokladech totožnosti." Proto vás žádáme, abyste svou registraci doplnili přesnými údaji, které odpovídají údajům ve vašich dokladech totožnosti a dokladech o pobytu.

POR – Ověření bydliště klienta

Účelem ověření bydliště je získat adresu, kde se klient obvykle zdržuje, přičemž tato adresa nemusí odpovídat adrese trvalého bydliště. Za účelem ověření bydliště klienta jsou požadovány následující dokumenty:

 • Účet nebo faktura za služby: elektřina, plyn, voda, odpadky

 • Faktura za internet

 • Faktura za pevnou linku

 • Výpis z účtu (banka nebo kreditní karta)

 • Nájemní smlouva nebo účet za nájem

 • Státní osvědčení o bydlišti

 • Účet za hypotéku

 • Úřední dopis (policie, velvyslanectví, obecní úřad, daňový doklad, volební lístek, doklad od státní sociální pojišťovny)

Ujistěte se, že kopie obsahuje:

 • Jméno a příjmení

 • Datum (dokument nesmí být starší než 6 měsíců)

NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY NEBUDOU PŘIJATY:

 • Pojistka (Životní, pojištění vozidla atd..)

 • Faktura za mobilní služby

 • Ručně psané dokumenty

Firemní účet

Pokud máte zájem o otevření účtu za účelem obchodování (vlastní podnik, společnost nebo jiný typ podnikatelského subjektu), musíte předložit dokumenty, které prokazují následující skutečnosti (Jeden dokument může prokazovat více než jednu skutečnost):

 • Registrační číslo společnosti

 • Registrované jméno společnosti a obchodní název (pokud se liší od registrovaného názvu)

 • Sídlo společnosti a místo podnikání (pokud se liší od sídla společnosti)

 • Ředitelé, manažeři nebo jiné osoby, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti

 • Rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu

 • Rozhodnutí společnosti o otevření účtu

 • Seznam skutečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které se nacházejí na evropském regulovaném trhu nebo na třetím trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a transparentnost.

 • Seznam registrovaných vlastníků, kteří jednají jako zástupci vlastníků (nominee) společnosti.

Je třeba dodat originály nebo ověřené kopie všech dokladů prokazujících požadované skutečnosti.

 

Níže je uveden seznam firemních dokumentů potřebných k otevření obchodního účtu:

 • Zakladatelská smlouva a stanovy (činnost, popis)

 • Zakladatelská listina

 • Osvědčení akcionářů

 • Osvědčení ředitelů a tajemníka

 • Osvědčení o registrované adrese – adresy společnosti

 • Účet za veřejné služby na adresu společnosti (během posledních 6 měsíců)

 • Kopie pasů VŠECH\ akcionářů a ředitelů

 • Účet veřejné za služby na osobní adresu VŠECH akcionářů/ředitelů

 • Rozhodnutí představenstva potvrzující rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu a jednat jménem společnosti.

 • Usnesení představenstva potvrzující rozhodnutí společnosti o otevření účtu

 

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Výpis z obchodního rejstříku

 • Zakladatelská smlouva

 • Statuty

 • Společenská smlouva

 • Forma rozhodnutí o určení zástupce, který je oprávněn k přístupu k účtu

 • Forma rozhodnutí o otevření účtu

 • U fyzické osoby, která bude účet používat jménem společnosti, je třeba uvést následující údaje:

 • Plná moc

 • Kopie cestovního pasu fyzické osoby

 • Doklad o bydlišti

 

Disclaimer: Podle platného regulačního rámce (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a směrnice 2014/65/EU - MiFID II) uchovává společnost záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty o zřízení účtu, komunikaci a vše ostatní, co se týká klienta, po dobu nejméně 5 (pěti) let po ukončení obchodního vztahu s klientem. V případě požadavku příslušného orgánu (CySEC), nestanoví-li vnitrostátní právní předpisy jinak, po dobu až 7 (sedmi) let.

 

KREDITNÍ KARTY

V zájmu dodržení směrnic a předpisů pro boj proti praní špinavých peněz jste povinni nám zaslat barevnou kopii přední a zadní strany kreditní/debetní karty, kterou používáte ke vkladu na svůj obchodní účet, abychom mohli ověřit původ finančních prostředků.

 

Informace, které musí být na naskenované kopii viditelné, jsou tyto:

 • Jméno držitele karty

 • Datum vypršení platnosti karty

 • Podpis na zadní straně karty

 • první 4 a poslední 4 číslice čísla vaší karty (pro bezpečnost vašich prostředků doporučujeme zakrýt prostředních 8 číslic z čísla kreditní/debetní karty a kód CVV2 na zadní straně karty)

Klienti s vysokou aktivitou na svém obchodním účtu (účtu) budou požádáni o zaslání DOD (Potvrzení vkladu).

 

Vezměte prosím na vědomí, že v případě platby bankovním převodem nebude vyžadována naskenovaná kopie přední a zadní strany vaší kreditní/debetní karty. V takovém případě je nutné, abyste nám poskytli kopii potvrzení o převodu/SWIFT.

 

Postup aktivace účtu klienta:

Vezměte prosím na vědomí, že váš účet bude připraven k obchodování, jakmile budou poskytnuty všechny požadované dokumenty a budou prověřeny. Nebudete moci obchodovat, pokud bude zůstatek na vašem účtu nulový.

Ostatní dokumenty

V případě, že nemáte doklad o bydlišti, požádáme vás, abyste nám předložili následující doklady od blízkého rodinného příslušníka (matka, otec, manželka, manžel):

 • POI - Ověření totožnosti klienta

 • POR - Ověření bydliště klienta

 • V případě ,,matky/otce“ potřebujeme rodný list klienta

 • V případě ,,manželky/manžela“ potřebujeme oddací list.

Upozorňujeme, že společnost nepřijímá platby třetích stran.

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 72.97% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.