Pogoji trgovanja
Pomembno nam je, da imajo stranke pregled nad podrobnostmi in pogoji trgovanja z WonderInterest.

Vrste naročil

WonderInterest Trading LTD ponuja strankam naslednje vrste ukazov: Kupi, Prodaj, Kupni Limit, Prodajni Limit, Ustavi Nakup, Ustavi Prodajo, Realiziraj dobiček, Ustavi izgubo, Ustavi rast.

Ure trgovanja

Odpiralni čas za Forex, Dobrine, Indekse in Delnice lahko najdete tukaj.

Instrumenti

Celoten seznam razpoložljivih trgovalnih instrumentov, skupaj z osnovnimi sredstvi in borzo, na kateri se z njimi aktivno trguje za MT5, je na voljo tukaj.

Posodobitve cen

Prosimo, upoštevajte, da v primeru posodbitve cen bo avtomatsko bremenilo vaš račun z višanjem ali nižanjem SWAP-a.

Demo račun

je omejen na 30 dni, potem boste imeli možnost izbire realnega računa..

Vrste računov

WonderInterest LTD strankam ponuja naslednje vrste računov:

 • Plavajoča (tipična) razlika v ceni; razmere na trgu lahko vplivajo na razlike med prodajno in nakupno ceno z ožanjem ali širjenjem razlike

 • Široka paleta instrumentov (Forex, plemenite kovine in CFD-ji)

 • Trgovanje s standardnimi loti

 • Razponi od 3 pipov za EUR/USD

 • Najmanjši vstopni depozit 250 € nujno kot bančno nakazilo

 • Finančni vzvod do 1:30

* Koliko marže potrebujete za odprtje nove pozicije bo izračunano glede na zmanjšan finančni vzvod.

** Glede na CySEC-ovo objavo ki je bila objavljena 28. marca 2018 v povezavi z Sporočilo za javnost za intervencijske ukrepe na CFD, ki jih je izdala European Securities and Markets Authority ("ESMA"), bi omejitev finančnega vzvoda za stranke morala biti 1:30. Če ste zmožni prevzeti in razumete tveganje z višjo maržo, lahko zaprosite za spremembo vašega statusa v strokovnjaka z višjim finančnim vzvodom, mi pa bomo preverili vašo zahtevo.

Swap

Swap se obračuna vsak dan po koncu poslovalnega dne. V sredo se obračuna trikratni znesek. Vrednost le-teh lahko najdete tukaj.

Poziv k doplačilu kritja- margin call 

Stranke so s strani platforme obveščene ko je njihova raven marže na 100%. Opozori jih, da se bližajo k temu da se bodo pozicije avtomatsko zaprle. Stranke bodo prejele avtomatsko obvestilo le v primeru da so prijavljene na platformi. Zato strankam svetujemo, da se pogosto vpišejo na platformo in spremljajo vrednost svojega imetja in pomembnih obvestil. Stranke so tudi obveščene da če njihova raven marže pade pod 50% bo platforma samodejno zaprla pozicije.

Zaščita pred negativnim stanjem

Podjetje zagotavlja, da največja izguba stranke ne bo presegla vrednosti, ki jo je stranka nakazala v namene trgovanja. Zato strankino stanje ni nikoli negativno, torej nikoli ne izgubite več sredstev kot ste jih nakazali, tudi v primeru močnih gibanj trga. Pametno upravljanje tveganja je opravljeno s strani strokovnjaka, z namenom izogibanja nepotrebnim tveganjem.

Poravnava dividend 

Delniški in denarni indeksi odražajo poslovne dogodke, zato boste upravičeni do izplačila dividende, če imate odprto dolgo pozicijo v ustreznih delnicah, če pa je odprta kratka pozicija, se vam odšteje vrednost, ki je enaka dividendi. Če se obračun dividend nanaša na delnice, s katerimi trgujete in katerih pozicije so bile odprte dan pred tem, ko dividende pridejo v upoštev (t.i. ex-divedend day), vam bo podjetje izplačalo dividende V primeru transakcij CFD v zvezi s posameznimi delnicami se poravnava dividend izvede na naslednji način:

 • Stranke, ki imajo nakupno pozicijo CFD delnic, bodo dobile nakazane dividende v vrednosti skladne s poravnavo.

 • Stranke ki držijo prodajno pozicijo CFD delnic, bodo morale plačati dividende v vrednosti skaldne s poravnavo.

Prosimo da upoštevate, da so lahko dividende obdavčene. Podjetje lahko prekine ali spremeni izplačilo dividend, zlasti na podlagi sprememb zakonodaje, sprememb regulativnega sistema, davčne stopnje ali davčnega odtegljaja ustreznemu davčnemu upravitelju.

Stroški vzdrževanja

To je pristojbina do 89 EUR (ali ekvivalentne glede na valuto računa) ali manjšega stanja na računu, katera se bo obračunala v primeru da račun ne bo aktiven v roku enega meseca, kot je navedeno v splošnih pogojih poslovanja.

Stroški vzdrževanja se bodo zaračunali vsem računom, kateri izpolnjujejo zgornje pogoje, začenši s prvim mesecem, ko račun ne bo aktiven.(PDF).

FTT 

Vse transakcije na italijanskih CFD-jih in ITA40 so predmet obdavčitve finančnih transakcij (FTT). Davek se obračuna kot fiksen strošek glede na nominalno vrednost transakcije, kot je predstavljeno spodaj:

 • Do 2500 EUR: 0.25 EUR

 • 2500 - 5000 EUR: 0.50 EUR

 • 5000 - 10 000 EUR: 1 EUR

 • 10 000 - 50 000 EUR: 5 EUR

 • 50 000 - 100 000 EUR: 10 EUR

 • 100 000 - 500 000 EUR: 50 EUR

 • 500 000 - 1 000 000 EUR: 100 EUR

 • Več kot 1 000 000 EUR: 200 EUR

Naše stranke ne morajo izgubiti več denarja, kot ga imajo na računu.

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 88.24% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.