Priročnik za vlagatelje
Katere instrumente poznamo?
Forex

Forex pomeni menjava tujih valut. Je mednarodni trg za izmenjavo tujih valut, pogosto imenovan tudi FX. Je največji in najbolj likviden trg na svetu. Je decentralizirano trgovanje, pri katerem eno valuto zamenjate za drugo z namenom ustvariti dobiček.

Delnice

Fizične delnice predstavljajo vrednostni papir, s katerim so povezane pravice lastnika do udeležbe v upravljanju, dobičku ali likvidacijski bilanci določene družbe. Naložbe v delnice podjetij so v zadnjih letih delovale veliko bolje kot drugi naložbeni produkti.

Indeksi

Delniški indeksi so statistična količina, ki meri spremembe v naboru delnic, ki predstavljajo del celotnega delniškega trga (v nekaterih primerih celoten trg). Indeksi se imenujejo tudi kazalniki gibanj na finančnem trgu.

Blago

Blago vključuje plemenite kovine, kot so zlato, srebro, paladij ali platina, energijske surovine, kot sta nafta in zemeljski plin, pa tudi kmetijske surovine, kot so pšenica, koruza, kava ali bombaž.

Wonderinterest | 1. korak: Začnite se učiti
1. korak: Začnite se učiti

Vsako leto na trgu srečo preizkusi na milijone novincev, vendar jih večina doživi neuspeh in razočaranje. Zakaj? Nezadostna priprava. Večini tistih, ki jim ne uspe, je skupno to, da niso osvojili osnovnih veščin, ki so potrebne, da bi izkoristili priložnost za uspeh in zmagali. Če pa oseba najde dovolj časa za učenje osnov, je mogoče, da bo na p...

Preberite več
Wonderinterest | 2. korak: Najdite pravega posrednika
2. korak: Najdite pravega posrednika

Pristojbine, zanesljivost in izvedba trgovanja so dejavniki, ki jih morate upoštevati le pri izbiri posrednika. Vendar ob tako velikem povpraševanju po spletnem trgovanju opažamo, da vstopa vse več novih podjetij, ki upajo, da bodo imela koristi od rasti malih vlagateljev. Zaradi tega lahko vlagatelji težko najdejo posrednika, ki je primeren zan...

Preberite več
Wonderinterest | 3. korak: Preizkusite trgovanje z Demo računom
3. korak: Preizkusite trgovanje z Demo računom

Nič ni boljšega kot praktične izkušnje brez pritiska morebitne napake zaradi pomanjkanja izkušenj. Te lahko pridobite z virtualnimi orodji za trgovanje na tako imenovanem demo računu. Trgovanje na tem "učnem" računu vam bo omogočilo, da preizkusite svoje trgovalne spretnosti in pridobite izkušnje, preden ustvarite pravi trgovalni račun in nanj p...

Preberite več
Wonderinterest | 4. korak: Naučite se analizirati
4. korak: Naučite se analizirati

Analiza delnic pomaga vlagateljem najti najboljše naložbene priložnosti. Z uporabo analitičnih metod pri raziskovanju delniških družb lahko poskusite najti na primer podcenjene delnice, ki bodo v prihodnosti v odličnem položaju za doseganje potencialnih donosov. Vendar ne pozabite, da je tam, kjer je potencialni dobiček, tudi potencialna izguba,...

Preberite več
Wonderinterest | 5. korak: Odpiranje računa za pravo trgovanje
5. korak: Odpiranje računa za pravo trgovanje

Borznoposredniške družbe imajo od deset do sto tisoč strank. Od vsake stranke ni mogoče sprejeti fizičnih naročil. Sodobni poslovni računi zato delujejo v spletnem prostoru, tako da lahko svoje finance udobno preverite iz udobja svojega doma kadar koli 24 ur na dan.

Pravi poslovni račun lahko odprete prek spleta prek raču...

Preberite več
Trgovalni slovar
Kaj je trg delnic?

Trg delnic je zbirka trgov in borz, kjer se odvijajo nakupi, prodaja in izdaja delnic podjetij, ki jih lahko trguje publika. Takšne finančne dejavnosti se izvajajo preko institucionaliziranih formalnih borz ali na prostem (OTC) trgih, ki delujejo v skladu z opredeljenimi predpisi.

Kaj je medvedji trg?

Medvedji trg je stanje, ko cene padajo daljše obdobje. Tipičen primer je situacija, pri kateri vrednost trgovanih sredstev pade za 20% ali več, zaradi pesimizma in negativne naravnanosti vlagateljev. Medvedji trg je nasprotje bikovega trga in lahko vodi tudi do splošnega padca ekonomije, kot je recesija.

Kaj je bikov trg?

Bikov trg je stanje, ko cene na finančnih trgih rastejo ali pa se pričakuje da bodo rastle. Pojem "bikov trg" je najbolj uporaben za opis trga delnic, ampak se lahko uporabi tudi za druge investicije, kot so obveznice, nepremičnine, valute ali dobrine. Ker se cena delnic lahko dvigne in takoj pade, je pojem bikov trg uporabljen takrat, ko so delnice v naraščaju daljše obdobje. Bikov trg ponavadi traja več mesecev ali celo let.

Kaj je finančni vzvod?

Uporaba finančnega vzvoda pomeni, da trgujete z večjo količino denarnih sredstev kot jih imate na računu. Na primer, finančni vzvod 1:10 vam omogoča, da trgujete z do desetkratnim zneskom tega, katerega ste vložili. Pomembno je omeniti, da uporaba finančnega vzvoda lahko poveča vaš potencialni dobiček in tudi poveča potencialno izgubo. Posredniki z evropsko licenco omogočajo svojim strankam najvišjo uporabo finančnega vzvoda 1:30.

🍪 Piškotki

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 83.20% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.