Politika privatnosti

1. Uvod

 

WONDERINTEREST TRADING LTD (u daljnjem tekstu "Investicijska tvrtka") posvećena je zaštiti Vaše privatnosti i rukovanju vašim podacima na transparentan način. Investicijska tvrtka shvaća važnost očuvanja povjerljivosti i privatnosti Vaših osobnih podataka. Povjeravajući nam svoje podatke, želimo Vas uvjeriti u našu obvezu čuvanja privatnosti takvih podataka. Poduzeli smo mjerljive korake kako bismo zaštitili povjerljivost, sigurnost i integritet Vaših podataka.

 

2. Politika zaštite podataka

 

Ova Politika zaštite podataka ima za cilj pružiti Vam pregled načina na koji Investicijsko društvo prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke te vas informirati o vašim pravima prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka io slobodnom kretanju tih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – u daljnjem tekstu „GDPR“), kao i Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka iz 2018. (Zakon 125(I)/2018) (u daljnjem tekstu „Zakoni“) s povremenim izmjenama i dopunama. Ova se izjava odnosi na fizičke osobe koje su sadašnji, prošli ili potencijalni klijenti Investicijskog društva i njihove predstavnike (kao što su odvjetnici koji djeluju u njihovo ime).

 

3. O nama

 

Investicijsko društvo je ovlašteno društvo, osnovano na Cipru, s matičnim brojem 332830. Investicijsko društvo registrirano je i licencirano od strane Ciparske komisije za vrijednosne papire i razmjenu (u daljnjem tekstu "CySEC") s brojem licence 307/16.

 

Investicijsko društvo pod svojim imenom ima registrirane vezane agente koji su osnovani u Europskoj uniji. Navedeni vezani agenti rade isključivo za investicijsko društvo. Svaki vezani agent ima vlastitu Izjavu o privatnosti koja će biti objavljena na njegovoj web stranici koja može biti povezana i/ili upućivati ​​na web stranicu i/ili naziv investicijskog društva.

 

Ako imate pitanja ili želite više detalja o tome kako Investicijsko društvo koristi Vaše osobne podatke, možete se obratiti našem timu za zaštitu podataka na  dataprotection@wonderinterest.com.

 

4. Pravne osnove

 

Postoje različiti razlozi zbog kojih možemo legitimno prikupljati i obrađivati ​​vaše osobne podatke i oni se nazivaju zakonska osnova. Oslanjamo se na različite pravne osnove ovisno o razlogu zbog kojeg obrađujemo podatke. Kao temelj za obradu osobnih podataka koristimo sljedeće pravne osnove:

 

Usklađenost sa zakonskim obvezama – ako to zahtijeva zakon ili regulator, možda ćemo morati prikupiti i obraditi Vaše podatke i također dostaviti podatke regulatoru.

 

Legitimni interesi – gdje je obrada potrebna za vođenje našeg poslovanja, uključuje upravljanje poslovnim, financijskim i administrativnim pitanjima, kako bismo zaštitili naše klijente, zaposlenike i imovinu. U našem je interesu osigurati da naši procesi i sustavi rade učinkovito i da možemo nastaviti pružati usluge.

 

Suglasnost- ​​obrada Vaših podataka na temelju Vaše suglasnosti. Možemo ih koristiti u određenim situacijama. U te svrhe prikupljamo samo slobodno dane, specifične, informirane i nedvosmislene suglasnosti dobivene prije obrade.

 

5. Svrhe obrade

 

Osobne podatke koje prikupljamo od Vas i o Vama možemo koristiti u dolje navedene svrhe.

 

Otvaranje računa i pružanje usluga

-                Razmatranje zahtjeva za otvaranje računa

-                Izvođenje naše procjene rizika

-                Dobivanje informacija o Vašem relevantnom investicijskom znanju i iskustvu kako bismo mogli procijeniti je li usluga prikladna za Vas

 

Upravljanje našim odnosom s Vama uključujući podršku

-                Kontakt o stvarima vezanim uz Vaš račun

-                Davati Vam obavijesti vezane uz Vaš račun, opća ažuriranja i ažuriranja tržišta

-                Pregled Vaših tekućih potreba

-                Odgovaranje na Vaše upite

 

 

Usklađenost s našim zakonskim i regulatornim obvezama

-                Provjera Vašeg identiteta i obavljanje provjera

-                Provjera sukladnosti

-                Obveze snimanja

-                Obavljanje provjera, pritužbi i istraga ili parnica protiv pranja novca, prevencije terorizma i sankcija

-                Provođenje procesa "upoznajte svog klijenta"

-                Pružanje  informacije o Vama i Vašem poslovanju s nama nadležnim tijelima

 

Obavljanje financijskih transakcija

-                Depoziti

-                Povlačenja

-                Povrati

-                Sva ostala plaćanja

 

Monitoring i procjenu ​​usklađenosti

-                Pratiti je li pružanje naših usluga u skladu s našim politikama, standardima i pravnim zahtjevima

-                Pratiti ponašanje zaposlenika tijekom komunikacije s klijentima ili potencijalnim klijentima

 

Generiranje statističkih podatka i analiziranje poslovanja

-                Upravljanje poslovnom strategijom tvrtke

 

Razvijanje i plasiranje proizvoda na tržište

-                Prilagođavanje ponuđenih proizvoda i usluga

-                Poduzimanje razvoja i analize proizvoda

 

Zaštita sigurnosti

-                Zaštitite sigurnosti i pristupa našim prostorijama i sustavima

-                Otkrivanja i sprječavanja prijevara i drugih zlonamjernih aktivnosti

 

6. Prikupljanje informacija

 

Kada se registrirate za usluge

Tvrtka može prikupiti navedene podatke izravno od vas (tijekom postupka otvaranja računa) i/ili od drugih osoba, uključujući na primjer, kreditne agencije, agencije za sprječavanje prijevara, banke, druge financijske institucije, treće pružatelje usluga autentifikacije (na primjer korištenjem Lexis-Nexis za potrebe provjere autentičnosti i pozadinske svrhe) i davatelji javnih registara.

 

Informacije o vama - korištenje usluga

Tvrtka također može prikupljati vaše podatke u vezi s vašom upotrebom naših web stranica, kao što su - Financijske informacije

a.              Usluge koje koristite, proizvodi kojima trgujete i njihova izvedba

b.              Povijesni podaci o poslovima i ulaganjima koja ste izvršili, uključujući uloženi iznos

c.               Povijesni podaci o vašim aktivnostima plaćanja, stanju računa za trgovanje i vašim aktivnostima povlačenja.

-                Podaci o zapisniku

-                Informacije o uređaju

-                Lokacija

-                Aktivnost na licu mjesta

-                Kolačići i druge tehnologije praćenja

 

Podaci sadržani u obveznim snimkama.

Investicijsko društvo bilježi svaku komunikaciju, elektroničku, telefonsku, osobnu ili na drugi način, koju imamo s Vama u vezi s uslugama koje Vam je investicijsko društvo pružilo i odnosom s vama. Navedene snimke bit će isključivo vlasništvo Investicijskog društva i predstavljat će dokaz komunikacije između Investicijskog društva i Vas.

 

Kao dio postupaka otvaranja trgovačkog računa investicijskog društva i tekućih obveza, treba se pridržavati zakonodavnog okvira koji je trenutačno na snazi kod Ciparske komisije za vrijednosne papire i burzu („CySEC”). Konkretno, Investicijsko društvo dužno je pridržavati se svojih zakonskih obveza prema Zakonima o sprječavanju i suzbijanju pranja novca iz razdoblja 2007. – 2019., s izmjenama i dopunama, za utvrđivanje ekonomskog profila Klijenta i sprječavanje pranja novca, kao i pridržavati se relevantnih obveze vođenja evidencije prema Delegiranoj uredbi Europske komisije (EU) 2017/565 o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organizacijskih zahtjeva i uvjeta poslovanja za investicijska društva i definiranih pojmova za potrebe te Direktive ( 'Delegirana uredba') i Zakona o pružanju investicijskih usluga, obavljanju investicijskih aktivnosti i radu uređenih tržišta N. 87(I)/2017 za utvrđivanje prikladnosti i primjerenosti svakog Klijenta na temelju usluga koje nudi svaki CIF (Testovi prikladnosti i primjerenosti) i snimke telefonskih razgovora, transakcija klijenata, Za inozemni Zakon o usklađenosti poreza na račune (FATCA) i Zajednički standard izvješćivanja (CRS).

 

7. Kategorije podataka

Društvo temeljem gore navedenog prikuplja i održava sljedeće kategorije i vrste osobnih podataka:

 

Podaci za kontakt

-                Ime i prezime

-                Adresa e-pošte

-                Broj telefona

-                Račun za režije

 

Podaci o plaćanju i porezu

-                IBAN

-                Porezni identifikacijski broj

-                Porezno prebivalište

 

Osobne informacije

-                Datum rođenja

-                Mjesto rođenja

-                Nacionalnost

-                Preslike osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole ili drugog identifikacijskog dokumenta

 

Stručne informacije

-                Naziv poslodavca

-                PrProfesija

-                Industrija zapošljavanja

 

Financijske informacije

-                Bruto godišnji prihod

-                Neto vrijednost

-                Očekivani iznos ulaganja

-                Znanje i iskustvo

 

8. Primatelji podataka

 

Kao dio korištenja Vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe, možemo otkriti Vaše podatke:

 

a)     Pružateljima usluga i stručnim savjetnicima koji su sklopili ugovor da nam pruže IT, financijske, regulatorne, usklađene, računovodstvene i/ili druge usluge.

b)     Vezanim agentima s kojima Investicijsko društvo ima zaključene odnose i koji rade isključivo za Investicijsko društvo.

c)     Regulatornim tijelima.

d)    Svakome koga ste ovlastili.

e)     Relevantnim tijelima za istraživanje ili sprječavanje prijevare, pranja novca ili drugih nezakonitih aktivnosti.

f)      Trade Repozitorij ili slično.

g)     Zaposlenicima Investicijskog društva za obavljanje svojih dužnosti za provedbu Ugovora između nas ili za osiguranje učinkovitog rada naše Platforme, funkcija Automatski nalozi i Podaci o trgovini.

Investicijsko društvo zahtijeva od trećih strana koje obrađuju ili dobivaju osobne podatke u ime Investicijskog društva kako bi ispunile svoje ugovorne obveze prema nama da priznaju povjerljivost takvih podataka, da se obvezuju poštivati ​​pravo svakog pojedinca na privatnost i pridržavati se svih primjenjivih zakona o zaštiti podataka i ove obavijesti o zaštiti osobnih podataka.

 

9. Korištenje informacija

 

Investicijsko društvo koristit će, pohranjivati, obrađivati ​​i rukovati Vašim osobnim podacima u skladu s GDPR-om i Zakonom, s povremenim izmjenama ili dopunama.

 

Vaši osobni podaci (koji nisu javno dostupni i/ili već ih posjeduje Investicijsko društvo bez pridržavanja odredbi opće uredbe o zaštiti podataka), prikupljat će se i obrađivati ​​izričito i posebno samo u svrhe za koje su prikupljeni ('svrha ograničenje') dok Investicijsko društvo mora zahtijevati samo podatke koji su potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni.

 

Vaše osobne podatke možemo prenijeti izvan Europskog gospodarskog prostora. Ako izvršimo takav prijenos, osigurat ćemo da je prijenos zakonit i da postoje odgovarajući sigurnosni aranžmani za zaštitu Vaših osobnih podataka kako je predviđeno Primjenjivim propisima.

 

10. Razdoblje čuvanja podataka

 

Investicijsko društvo će čuvati Vaše osobne podatke sve dok je Investicijsko društvo s Vama u poslovnom odnosu. Nakon raskida poslovnog odnosa vaše podatke možemo čuvati do pet (5) godina u skladu sa Zakonom koji uređuje investicijsko društvo. Investicijsko društvo može čuvati vaše osobne podatke dulje od pet (5) godina iz zakonskih, regulatornih i/ili bilo kojih drugih obveznih razloga.

 

Razdoblja čuvanja bit će određena uzimajući u obzir vrstu podataka koji se prikupljaju i svrhu za koju se prikupljaju, imajući u vidu zahtjeve primjenjive na situaciju i potrebu uništavanja zastarjelih, neiskorištenih informacija u najranijem razumnom roku.

 

11. Organizacijske i sigurnosne mjere

 

Investicijsko društvo poduzelo je sve odgovarajuće organizacijske mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni. Nadalje, Investicijsko društvo uspostavilo je Internu edukaciju za svoje zaposlenike. Zaposlenici koji obrađuju Vaše podatke obučeni su za poštivanje povjerljivosti podataka o kupcima i privatnosti pojedinaca. Povrede vaše privatnosti smatramo glavnim prioritetom, a Investicijsko društvo će unaprijediti svoje interne procedure kako bi spriječilo svaki takav događaj.

 

Investicijsko društvo je provelo postupke u pogledu zaštite Vaših podataka. Pristup vašim podacima imaju samo zaposlenici i/ili vezani agenti koji trebaju imati pristup informacijama kako bi se omogućio kontinuitet ugovora između vas i Investicijskog društva.

 

Nadalje, osobne podatke čuvamo u kombinaciji sigurne računalne pohrane, sigurnih poslužitelja i s vremena na vrijeme, a ako se smatra potrebnim, pohranit ćemo ih u papirnate datoteke. Investicijsko društvo poduzelo je sve potrebne korake kako bi zaštitilo osobne podatke koje posjeduje od zlouporabe, gubitka, neovlaštenog pristupa, izmjene ili otkrivanja

 

Primjeri sigurnosnih mjera koje koristimo :

-                SSL tehnologije za kriptografiju

-                PCI skeniranje za aktivnu zaštitu našeg poslužitelja

-                Kriptografska zaštita baza podataka

-                Antivirusni softver

 

Iako ćemo uložiti sve razumne napore da zaštitimo vaše podatke, prihvaćate da korištenje interneta nije u potpunosti sigurno i iz tog razloga ne možemo jamčiti sigurnost ili integritet bilo kojih osobnih podataka koji se prenose od Vas ili Vama putem interneta.

 

12. Pravo pristupa

 

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koje imamo o Vama, kao i informacije o tome kako koristimo Vaše osobne podatke. U većini slučajeva, Vaši osobni podaci bit će dostavljeni elektronički. Međutim, način na koji će se ostvariti pravo na pristup ovisi o prirodi osobnih podataka, mediju na kojem su pohranjeni i u pogledu zaštite podataka drugih subjekata. Ako trebate dodatne kopije, možemo Vam naplatiti razumnu administrativnu naknadu.

Za podnošenje zahtjeva kontaktirajte nas, potvrdite svoj identitet i navedite koje podatke želite. Možete nas kontaktirati putem e-maila na   dataprotection@wonderinterest.com.

 

13. Pravo na brisanje i pravo na ispravak netočnih osobnih podataka

 

Ako su osobni podaci koje imamo o Vama netočni ili nepotpuni, imate pravo na njihov ispravak. U bilo kojem trenutku možete obavijestiti Investicijsko društvo da su se Vaši podaci promijenili ili da želite da Investicijsko društvo izbriše podatke koje imamo o Vama ili da ih ispravi, slanjem e-pošte na   dataprotection@wonderinterest.com. Promijenit ćemo, ispraviti ili izbrisati vaše Podatke u skladu s Vašim uputama, osim u onoj mjeri u kojoj se od nas zahtijeva da čuvamo Vaše Podatke u regulatorne ili zakonske svrhe, kako bismo Vam pružili Usluge koje ste tražili ili kako bismo vodili odgovarajuću poslovnu evidenciju.

 

14. Pravo na ograničenje obrade

 

Pod određenim uvjetima propisanim važećim zakonodavstvom imate pravo zahtijevati da Investicijsko društvo ograniči obradu Vaših osobnih podataka.

 

15. Pravo na prenosivost podataka

 

Imate pravo zatražiti da Investicijsko društvo pod određenim uvjetima prenese podatke koje smo prikupili drugoj organizaciji ili izravno Vama.

 

16. Pravo na prigovor na obradu

 

Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku na temelju vaše situacije.

 

17. Pravo na obavještavanje Tijela za zaštitu podataka (DPA)

 

Ukoliko smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo nekorektno ili nezakonito, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu: Ured povjerenika za zaštitu osobnih podataka, Iasonos 1, 1082 Nicosia, Cipar, +357 22818456, Commissionerdataprotection.gov.cy .

 

18. Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

 

Općenito, ne donosimo odluke o Vama isključivo na temelju automatiziranog procesa (npr. putem automatskog profiliranja) koji utječe na Vašu sposobnost korištenja usluga ili ima neki drugi značajan učinak na Vas. Međutim, ako to učinimo, imate pravo biti obaviješteni o tome i možete zatražiti da ne podliježete takvoj odluci osim ako Vam ne možemo dokazati da je takva odluka neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Vas i nas.

 

19. Pitanja

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom zaštite podataka, želite pristupiti ili promijeniti svoje podatke ili imate pritužbu, ili ako imate bilo kakva pitanja o sigurnosti na našoj web stranici, možete nam poslati e-poruku na  dataprotection@wonderinterest.com.  

 

Nadalje, u slučaju da niste zadovoljni kvalitetom Usluga koje smo Vam pružili u vezi s obradom osobnih podataka, Vi kao fizička osoba imate pravo podnijeti prigovor našem nadzornom tijelu, a to je Povjerenik za zaštitu osobnih podataka. u Republici Cipar.

 

 

20. Ažuriranje ove Politike zaštite podataka

 

Ova Politika zaštite podataka podložna je pr

Upozorenje na rizik: Upozorenje na rizik: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 81.75% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem.Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.